دکتر امیرحسین زارعی محمود آبادی قابلیت بقاء – حیات بشر – پدافند غیرعامل – سلامت عمومی – امنیت ملی