دکتر امیرحسین زارعی محمود آبادی اسامه بن لادن ، داعش ، ابوبکر البغدادی ، القاعده ، تروریسم ایدئولوژیک