توتالیتاریسم بخش جدا نشدنی قدرت و سیاست

 

توتالیتاریسم بخش جدا نشدنی قدرت و سیاست

چکیده

توتالیتاریسم شاید از محدود واژه هایی باشد که متولد عصر جدید سیاست است و عمری کوتاهتر از صد سال دارد که در همین مدت زمان کم از آن به عنوان شیوه های مختلف دیگر حکومت ها نظیر دیکتاتوری های سرکوبگر یا رژیم های استبدادی یاد می شود اما آنچه مسلم است این پژوهش برپایه دو اصل سیاست و قدرت مرتبط با توتالیتاریسم انجام شده است و آنچه که به وضوح مشاهده و مشخص می شود این است که توتالیتاریسم جز لاینفک عرصه سیاست و بالطبع رسیدن به قدرت است از این رو هیچ حکومت و دولت بشری یافت نمی شود که فاقد توتالیتاریسم باشد شاید میزان و مولفه های توتالیتاریسم در هر حکومت ، دولت یا کشور کم و بیش داشته باشد اما اینکه بشود با ضرس قاطع دنیای سیاست و قدرت امروزی را حتی در نقاط بسیار کوچک و دورافتاده خالی از رفتارها و حرکات توتالیتر دانست ناممکن است.

کلمات کلیدی : توتالیتاریسم ، قدرت ، ایدئولوژی ، هانا آرنت ، ولایت فقیه ، دیکتاتوری

۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید