چه کسی رئیس خاورمیانه است دونالد؟ مراقب باش آرمان ها ضد گلوله اند!

از بدو انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا شاهد تغییرات جدی در عرصه سیاست جهانی و بالطبع ایالات متحده بودیم، خروج وی از پیمان ها و قراردادهای بین المللی و قطع همکاری و بودجه های اقتصادی در عرصه های مختلف را می توان از قطعات بازی دومینوی ترامپ در جامعه جهانی دانست بی تردید مانع بزرگ این دومینو در خاورمیانه ایران است که با خروج از برجام و حمایت جامعه جهانی از ایران نتوانست به اهداف خود که منزوی کردن و کنار گذاشتن ایران است دست یابد و سناریوی جنگ را . . .
دکتر امیرحسین زارعی محمود آبادی

۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید