نبرد هویت در بستر جنگ اطلاعاتی و روانی

جمهوری اسلامی ایران یکی از امن ترین کشورهای دنیا و امن ترین کشور در خاورمیانه به شمار می رود امنیتی که در قلب ناامنی با وجود دشمنان بسیار به دست آمده است بدیهی است که برای تامین امنیت هزینه های بسیاری شده است اما با گذشت زمان در چهار دهه گذشته شیوه ناامن سازی ایران از اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری به سمت اقدامات ناامن ساز در بعد سوم یعنی هویت پیچیده ایرانیان پیش رفته است اقداماتی که با کمک فضای مجازی و رسانه ها توام با استحاله فرهنگی روی می دهد که تنها راه کار مقابله، برخورد با فضای لجام گسیخته مجازی
دکتر امیرحسین زارعی محمود آبادی

۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید