فرجام برجام از تهران تا واشنگتن

چکیده
یکی از مهمترین و شاید بزرگترین چالش های نیم قرن اخیر درگیری سیاسی بر سر استفاده یا عدم استفاده صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران از انرژی هسته ای است هرچند جمهوری اسلامی در ابتدا بدون توجه به تحریم های ایالات متحده و دیگر متحدانش فرآیند هسته ای خود را کامل کرده است از سویی دیگر تهدیدات بی ئقفه نظامی امنیتی هم از سوی ایالات متحده علیه برنامه هسته ای ایران کار ساز نبود که در نهایت فشارهای بی امان سیاسی و اقتصادی غرب کار را به جایی کشاند که هر دو طرف تصمیم به آن گرفتند که بر سر میز مذاکرات حاضر شوند و تنها راهکار حل مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی ایران که همان راه حل سیاسی است همت بگمارند.

کلمات کلیدی : برجام ، ایران ، آمریکا ، ۱+۵ ، تهران ، واشنگتن

۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید