تئوری قدرت یا موازنه زوال ، آخرین تقابل یا اولین میراث

نزدیک به ۴۰ سال است که جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا وارد چالشی بی امان شده است چالشی که به اختلاف عمیق در مبانی بنیادی سیاست و روابط بین الملل بین دو کشور از یک سو و شیوه حاکمیتی منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین در ایران از سویی دیگر باز می گردد اما به راستی اختلافات بین این دو قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای که تاکنون سبب به وجود آمدن مشکلات پیچیده برای جهان نیز شده است را چگونه و در چه فضایی می توان یک بار برای همیشه خاتمه داد ، بدیهی است که هیچ کدام از مواضع خود دست نخواهند کشید و اکنون پس از گذشت چهار دهه شاید اولین بار باشد که شواهد خبر از جنگی همه جانبه به منظور اسقاط حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می دهد هرچند بهانه آغاز این نبرد تمام عیار از هسته ای گرفته تا نیترو زئوس تنها می تواتند ترور . . .

۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید