اقلیم و پدافند غیرعامل هارمونی دو ناهمساز در حیات پایدار بشر

اقلیم و پدافند غیرعامل هارمونی دو ناهمساز در حیات پایدار بشر
چکیده
باتوجه به اینکه در طول سال های گذشته تا به امروز شاهد تغییرات گسترده اقلیمی در اقصی نقاط کره خاکی هستیم بدیهی است بسیاری از دیگر شرایط زندگی بشر نیز تحت الشعاع این تغییرات اقلیمی قرار گیرد یکی از مهمترین تغییرات که باید همزمان با سرعت فزاینده تغییرات اقلیمی به روز رسانی شود فرآیند و مجموعه اقداماتی است که در راستای پدافند غیرعامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود بدیهی است که این تغییرات به صورت مستقیم با بقا و تداوم طول عمر و حیات بشر بر روی زمین ارتباط دارد و بالطبع تغییرات پدافند غیرعامل در هر نقطه از زمین متناسب باشرایط آب و هوایی باید تغییر کند تا حداکثر کارایی و حداقل آسیب پذیری را در بر داشته باشد در این مقاله به بخش های کاربردی و نیازهای پدافند غیر عامل براساس تغییرات اقلیمی می پردازیم چرا که تقریبا توان جلوگیری از تغییرات اقلیمی را نداریم اما امکان هماهنگ شدن پدافند غیرعامل با این تغییرات را در اختیار داریم و تنها راه موفقیت و ادامه حیات بر روی زمین تغییر همیشگی پدافند غیر عامل متناسب با تغییرات اقلیمی است.

کلمات کلیدی : قابلیت بقاء – حیات بشر – پدافند غیرعامل – سلامت عمومی – امنیت ملی

۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید