آزادی و توسعه سیاسی

چکیده
یکی از مهمترین و بنیادی ترین محورهای توسعه در هر زمینه و هرکشوری را می توان به جرات و با صراحت آزادی دانست چرا که آزادی بستری است برای رسیدن به توسعه یافتگی در ابعاد مختلف و در جامعه ای که فضای خفقان بر آن حاکم باشد و از آزادی فقط واژه آن بر روی کاغذ مانده باشد نمی توان انتظار داشت که به توسعه یافتگی برسد یا حداقل فضای مناسب رسیدن به توسعه را برای نخبگان صاحب نظران و اهل قلم فراهم کند و یکی از زیربنایی ترین ابزارهای رسیدن به توسعه یافتگی را می توان آزادی به معنای واقعی دانست.

کلمات کلیدی : ازادی ، توسعه ، قاتون ، قلب

۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید